domingo, 23 de marzo de 2014

Parts of a ship - Glossary

Parts of boats and ships


aft


 adjective, adverb

amidships


 adverb

bay


 noun

beam


 noun

berth


 noun
a bed on a train or ship

bilge


 noun

blade


 noun

boom


 noun

bow


 noun

bowsprit


 noun

bridge


 noun

brig


 noun

bulwarks


 noun

cabin


 noun

capstan


 noun

catapult


 noun

cleat


 noun

cockpit


 noun

conning tower


 noun

crow’s nest


 noun

deck


 noun

deck


 noun

escape hatch


 noun

fender


 noun

figurehead


 noun

flight deck


 noun

fo’c’sle


 noun

forecastle


 noun

funnel


 noun

galley


 noun

gangplank


 noun

gangway


 noun

gunnel


 noun

gunwale


 noun

hawser


 noun

helm


 noun

hold


 noun

hull


 noun

hydrofoil


 noun

jib


 noun

keel


 noun

lanyard


 noun

mainsail


 noun

mast


 noun

masthead


 noun
the top of the mast (=tall poleon a boat or ship

mizzen


 noun

mizzen


 noun

muster station


 noun

outrigger


 noun

painter


 noun

poop


 noun

port


 noun

porthole


 noun

promenade deck


 noun

propeller


 noun

prow


 noun

quarterdeck


 noun

rigging


 noun

rowlock


 noun

rudder


 noun

sail


 noun

saloon


 noun

sickbay


 noun

side


 noun

spar


 noun

spar


 noun

spinnaker


 noun

starboard


 noun

stateroom


 noun

steerage


 noun

stern


 noun

stowage


 noun

sun deck


 noun

superstructure


 noun

thwart


 noun

tiller


 noun

topside


 adjective, adverb

turret


 noun

wardroom


 noun

waterline


 noun

wheelhouse


 noun